W związku z bardzo trudną sytuacją jaka zaistniała w lasach rudzkich po wichurze, Pan Nadleśniczy z przykrością odwołuje zaplanowane na poniedziałek spotkanie. 
O nowym terminie powiadomimy słuchaczy. 

Zarząd UTW