W dniu 24.09.2019 o godz. 18.00 Zarząd UTW Rudy zaprasza wszystkich swoich członków oraz osoby chętne do wstąpienia w nasze szeregi na zebranie. Odbędzie się w Szkole Podstawowej w Rudach. Tematem spotkania będą sprawy związane z rozpoczynającym się rokiem akademickim 2019/20.

Nie mniej pewne sprawy wymagają zasygnalizowania i tak:

-- na basen będziemy jeździć w czwartki, na godz. 11.00 więc wyjazd z parkingu przy kościele nastąpi o godz. 10.00. Koszt jednego wejścia to 8 zł/osoba. W październiku, listopadzie i grudniu nie ponosimy kosztów dojazdu (otrzymaliśmy dotacje z Gminy)

-- dnia 12.10.2019 jedziemy do Pławniowic, tam nastąpi oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego. Koszt wyjazdu to 35 zł. W cenie: ubezpieczenie, poczęstunek i zwiedzanie kompleksu pałacowego. Przejazd zostanie pokryty ze składek członkowskich.

Zapisy wraz z wpłatami w każda środę w godzinach od 10.00 do 12.00 w naszym biurze (Sołtysówka).

W związku z omawianiem ważnych tematów prosimy o niezawodne przybycie.

Zarząd