W niedzielne popołudnie 28 października w Chwałowickim Domu Kultury odbyła się VII edycja Środowiskowego Festiwalu Pieśni Juliusza Rogera. Są to pieśni Górnego Śląska które przed laty zebrał i spisał lekarz, etnolog, przyrodnik, działacz społeczny Juliusz Roger.
Juliusz Roger zebrał ogółem 546 pieśni, w tym 294 z melodiami, które pogrupował w osobnych działach. W 1863 r. ukazał się zbiór pieśni pt. „Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku z muzyką. Zebrał i wydał Juliusz Roger”.

Teraz po tak wielu latach Jego dorobek zostaje doceniony właśnie poprzez organizację Festiwalu Pieśni Rogerowskiej. Organizatorem tegorocznego Festiwalu po raz kolejny był rybnicki chór Seraf, którego dyrygentem przez wiele lat była dyrygująca jeszcze do niedawna rudzkim chórem Pani Krystyna Lubos.

Festiwal rozpoczął się krótkim filmem na temat działalności Juliusza Rogera Wśród zaproszonych gości znaleźli się w/w Pani Krystyna Lubos - inicjatorka Festiwalu, Pan Andrzej Wojaczek - radny miasta Rybnika, Pan Jan Maria Dyga oraz Krystyna Stryja z Klubu Inicjatyw Kulturalnych

Na scenie Chwałowickiego DK wystąpiły następujące zespoły: Zespół Przygoda z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rybniku, Zespół Regionalny Pszowiki z Pszowa, Chór Kameralny „Autograph” z Rybnika, Chór im. Juliusza Rogera z Rud oraz organizator Chór Seraf z Rybnika.

fot. DK Chwałowice