W dniu dzisiejszym 18 listopada w kościele św. w Krzyżanowicach odbył się VIII Przegląd Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ad libitum” oraz Parafia św. Anny w Krzyżanowicach wraz z tamtejszym chórem. Uczestnikami dzisiejszego przeglądu były następujące zespoły:

Chór parafii św. Anny z Krzyżanowic,
Chór parafialny przy kościele Podwyższenia św. Krzyża z Chuchelnej,
Chór parafialny przy kościele św. Jana Chrzciciela z Sudic,
Chór męski z parafii NSPJ w Raciborzu,
Chór z Hlucina,
Chór im. Juliusza Rogera z Rud.

Chóry zaprezentowały się w zróżnicowanym repertuarze prezentując wyniki swoich prac. Celem w/w Przeglądu jest popularyzacja muzyki chóralnej oraz pogłębianie współpracy chórzystów z Polski i z Czech. Na zakończenie chóry wykonały wspólnie Christuts, Christus vincit.

Rudzki chór pod dyrygenturą Pani Marii Wiechoczek wykonał:
Jasnogórska Bogurodzica - X.Piasecki
Alleluja - G.Young
Agnus Dei - M.Sawa
Panis Angelicus - C.Franck - https://youtu.be/pDlVvDmfYJw