W ostatnią letnią niedzielę, 22 września rudzki amfiteatr w ośrodku Buk rozbrzmiewał piękną chóralną muzyką. Chóry z całego Śląska oraz artyści soliści wzięli udział w VIII edycji festiwalu "Śladami Juliusza Rogera". Tegoroczna impreza miała szczególny wymiar, bo 23 lutego 2019 roku minęło 200 lat od śmierci tego wielkiego człowieka, który pozostawił trwały ślad zarówno tu na śląskiej ziemi jak i w ludzkiej pamięci.

Organizatorami wydarzenia był Chór im. Juliusza Rogera z Rud oraz Chór Seraf z Rybnika, imprezę współorganizowali również Amfiteatr Buk w Rudach oraz miejscowa szkoła podstawowa. Patronat nad imprezą objęli Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda oraz starosta rybnicki Damian Mrowiec. Powiat raciborski wsparł również finansowo organizację imprezy.
Postać Juliusza Rogera przybliżył zebranym Henryk Siedlaczek. Reprezentująca Starostwo Powiatowe w Raciborzu Ewa Lewandowska złożyła gratulacje i podziękowania wieloletniej dyrygent rudzkiego chóru pani profesor Krystynie Lubos za troskę w kultywowaniu pamięci o patronie rudzkiego chóru.

W koncercie udział wzięli
Chór "Seraf" z Rybnika pod dyrekcją Żanety Wojaczek
Chór "Bel Canto" z Chudowa pod dyrekcją Barbary Jałowieckiej-Cempury
Chór "Słowiczek" z Katowic-Kostuchny pod dyrekcją Elżbiety Kudali
Chór "Słowiczek" z Popielowa pod dyrekcją Doroty Fukały-Wołczyk
Męski Zespół Kameralny "Klika Machnika" z Rydułtów
Chór mieszany "Lutnia" z Chorzowa pod dyrekcją Łukasza Szmigiela
Chór im. Juliusza Rogera z Rud pod dyrekcją prof. Krystyny Lubos
soliści: Jan Maria Dyga, Grzegorz Płonka