W najbliższy czwartek, 28 kwietnia 2022 r. o godz. 17:00 przewidziane jest zebranie wiejskie dla wszystkich mieszkańców Rud w małej sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Rudach.

W programie spotkania z mieszkańcami m.in.:

- sprawdzenie kworum* i stwierdzenie prawomocności
- zmiany zadań z funduszu sołeckiego w 2022 r.
- pytania i wnioski mieszkańców Rud

To już powoli staje się tradycją, że tak ważna informacja dla mieszkańców Rud podana jest tylko na tablicy ogłoszeń sprzed "sołtysówką" w Rudach (zdj. w załączniku artykułu).

Prosimy o przekazanie niniejszej informacji wszystkim mieszkańcom sołectwa Rudy.