Ośrodek w Rusinowicach to miejsce, które pomaga osobom z niepełnosprawnościami w poprawie ich jakości życia. Jednakże, funkcjonowanie takiego miejsca wymaga odpowiedniego finansowania, a każde wsparcie finansowe jest niezwykle ważne. Tym razem, II niedziela Wielkiego Postu (12 marca), to szczególny czas dla Ośrodka w Rusinowicach, ponieważ w każdej parafii na terenie diecezji gliwickiej zbierana jest kolekta na rzecz wsparcia tej placówki.

Jest to okazja, aby każdy z nas mógł włączyć się w pomoc dla Ośrodka w Rusinowicach. Wiele osób z niepełnosprawnościami potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i rehabilitacji, a Ośrodek w Rusinowicach oferuje im właśnie takie wsparcie. Dlatego tak ważne jest, aby placówka ta funkcjonowała na odpowiednim poziomie, a jej mieszkańcy mieli zapewnioną odpowiednią opiekę i terapię.

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć Ośrodek w Rusinowicach, może to zrobić na wiele sposobów. Można dokonać bezpośredniej wpłaty na konto Ośrodka w banku PKO BP S.A o numerze: 65 1020 1664 0000 3502 0585 2894. Można również przekazać swoje 1,5% podatku dochodowego na rzecz Ośrodka, wpisując numer KRS 0000 759 866 w swoim zeznaniu podatkowym.

Ośrodek w Rusinowicach jest profesjonalnym szpitalem rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wpisanie go do rejestru organizacji pożytku publicznego od 1.11.2018 roku to dodatkowe zobowiązanie, które musi być realizowane w sposób ciągły i na najwyższym poziomie. Jednakże, bez odpowiedniego finansowania, ciężko byłoby spełnić te wymagania i sprostać potrzebom mieszkańców Ośrodka.

Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas mógł wesprzeć Ośrodek w Rusinowicach, dzięki czemu mieszkańcy tej placówki będą mieli zapewnione odpowiednie warunki rehabilitacji i opieki. Wierzymy, że każda forma wsparcia finansowego przyniesie realne korzyści dla mieszkańców Ośrodka i przyczyni się do poprawy ich jakości życia.