W najbliższy piątek, 9 lutego, o godzinie 10.00, polscy rolnicy rozpoczną 24-godzinny protest. Akcja będzie polegała na blokowaniu dróg, miast oraz przejść granicznych z Ukrainą, co zapowiada niestety wielkie utrudnienia dla kierowców ciężarówek oraz przewoźników.
Które dokładnie drogi zostaną zablokowane, przez które autostradowe węzły nie da się przejechać, a także w których miejscowościach odbędą się demonstracje? Na wszystkie te pytania odpowiada oficjalna mapa, opublikowana przez Instytut Gospodarki Rolnej. Uwzględniono na niej wszystkie zgłoszone dotychczas blokady, obejmujące 179 odcinków dróg (stan na 6 lutego, godzinę 19.00). Jednocześnie mapa nadal jest aktualizowana, więc liczba blokad może stale wzrastać. Całość znajdziecie pod tekstem lub pod tym linkiem. https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1atNNgbIhcB6NaBdwY5C7bzNSRveCKvw&ll=51.96225667508681%2C21.569600472387066&z=6
Rolnicze media zapewniają, że to właśnie ta mapa jest najbardziej wiarygodną i to właśnie z niej należy skorzystać przy planowaniu objazdów. Za to inne mapy krążące w sieci już od kilku dni mogą być zwyczajnie nieaktualne i wprowadzić w błąd.
 
 Postulaty rolników - czego żądają?
Strajkujący rolnicy żądają:
 
  1. Likwidacji unijnego “zielonego ładu”
  2. Likwidacji ekoschematów w unijnej polityce rolnej
  3. Zatrzymania napływu produktów rolnych z Ukrainy
  4. Ustawowe powołanie reprezentatywnej Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego jako form szerokiego dialogu społecznego w rolnictwie
  5. Ustawowe wprowadzenie cen minimalnych na podstawowe produkty: mleko, trzoda, wołowina, zboża – uruchomienie natychmiastowego skupu interwencyjnego zbóż np. na poziomie 303 euro/t pszenicy
  6. Podjęcie zmian organizacyjnych w Krajowej Grupie Spożywczej, która na zasadzie działalności globalnej będzie skupiała wszystkie działy produkcji zwierzęcej i roślinnej wraz z krajowym handlem i przetwórstwem w najistotniejszych gałęziach.
  7. Przywrócenie wcześniejszych emerytur dla rolników, w celu wzmocnienia wymiany pokoleniowej na wsi
  8. Ustawowe uregulowanie kwestii prowadzenia działalności rolniczej na wsi, które poprzez stworzenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej zapewni pierwszeństwo dla produkcji rolniczej na terenach wiejskich – odstąpienie od szkodliwych w tym zakresie rozwiązań unijnych
  9. Wprowadzenie obligatoryjnego systemu kontroli wag i urządzeń pomiarowych w punktach skupów płodów rolnych oraz systemu kontroli skupu i obrotu produktów rolnych.
  10. Wprowadzenie dopłaty do paliwa – 2 zł do litra w 2024 roku