Wielu mieszkańców Rud z niecierpliwością oczekuje na nadchodzące wydarzenia, które będą miały miejsce już wkrótce. Pierwszym z nich będzie zebranie Rady Sołeckiej, które odbędzie się w piątek, 17 marca 2023 roku, o godzinie 17:00 w świetlicy OSP Rudy. Spotkanie to ma na celu omówienie bieżących spraw, które dotyczą mieszkańców i życia wsi.

Rada Sołecka jest organem samorządu terytorialnego działającym na terenie gminy i jest odpowiedzialna za wiele ważnych działań na rzecz lokalnej społeczności. Do jej zadań należy m.in. dbanie o rozwój wsi, organizowanie różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych, jak również rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez mieszkańców.

Dlatego też zebranie Rady Sołeckiej jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na rozwój swojej miejscowości. Będzie to okazja do przedstawienia swoich pomysłów i sugestii, a także do omówienia spraw, które wymagają pilnej interwencji.

Drugim ważnym wydarzeniem będzie Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w środę, 29 marca o godzinie 16:00 w małej sali szkoły podstawowej. Zebranie to ma charakter otwarty, co oznacza, że każdy mieszkaniec Rud będzie miał możliwość wzięcia w nim udziału i przedstawienia swoich sugestii czy problemów.

Podczas Zebrania Wiejskiego omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z życiem wsi, takie jak rozwój infrastruktury, organizacja imprez kulturalnych czy inwestycje w ochronę środowiska. Będzie to także okazja do zapoznania się z aktualnymi planami i projektami dotyczącymi Rud oraz do przedstawienia własnych pomysłów na przyszłość.

Wszyscy mieszkańcy Rud powinni uczestniczyć w tych ważnych wydarzeniach. Będzie to okazja do wyrażenia swojego zdania i wpływania na kształtowanie przyszłości swojej miejscowości. Nie czekaj więc, zapisz daty w swoim kalendarzu i bądź z nami na Zebraniu Rady Sołeckiej oraz Wiejskim!