ZAWIADOMIENIE

Informuje się mieszkańców Rud, że w piątek 19 sierpnia O GODZ. 17.00 W ŚWIETLICY OSP RUDY odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Proponowany program zebrania :

- OTWARCIE ZEBRANIA

- SPRAWDZENIE KWORUM I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI

- ZMIANY ZADAŃ Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

- ZAPYTANIA I WNIOSKI

- ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA

W przypadku nie uzyskania w pierwszym terminie obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 19.08.2022 r. godz. 17.15