W dniu 18.09.2018 odbyło się Walne Zebranie członków UTW w Rudach. Omówiono sprawy bieżącej działalności Uniwersytetu.
Przewodniczący P. Roman Oberaj przedstawił propozycje Zarządu odnośnie organizacji wycieczek w roku szkolnym 2018/19.
Ustalono, iż dokładny termin i kierunek wyjazdów zostanie podany w późniejszym  terminie. Pozostałe zajęcia tj. basen, gimnastyka będą kontynuowane.
Ponad to raz w miesiącu odbywać się będą spotkania tematyczne.  W październiku spotkanie z lekarzem, w listopadzie z komisarzem Policji Powiatowej w Raciborzu, natomiast w grudniu spotkanie z P. Siedlaczkiem w ramach spotkania z historią. Ustalono też termin spotkania opłatkowego dla członków  tj. 14.12.2018.
W sprawach bieżących księgowa Uniwersytetu P.Felicja Smolana przedstawiła stan finansowy Uniwersytetu. Poinformowała również o dofinansowaniu przez U.G. Kuźnia Raciborska kosztów 10 przejazdów na basen oraz o darowiźnie przekazanej dla Uniwersytetu przez Nadleśnictwo w Rudach na działalność statutową. 
Na zakończenie Przewodniczący przekazał zebranym, iż z końcem roku 2018 /19 składa dymisję.