Uwaga członkowie UTW w Rudach.
W dniu 03.06.2019r o godz 18.00 w Szkole Podstawowej w Rudach odbędzie się Walne Zebranie członków UTW . Omawiane będą sprawy zakończenia roku, sprawy finansowe oraz plany na rok 2019/2020. Głos zabierze również zaproszony gość.

Ze względu na ważność omawianych spraw obecność obowiązkowa.
       

Zarząd