Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudach zwołuje Walne Zebranie swoich Słuchaczy. Zebranie odbędzie się dnia 27 lutego 2023r. (poniedziałek) w Szkole Podstawowej o godzinie 17.30
Ze względu na ważność omawianych spraw, uprasza się o odpowiedzialne podejście do tematu.