We wtorek, 22 WRZEŚNIA O GODZ. 17.00 w wiacie biesiadnej "stodoła" (na terenie LKS Buk Rudyodbędzie się dla wszystkich mieszkańców Rud Zebranie Wiejskie.
Na zebraniu będzie omawiany m.in. budżet sołecki. 

Proponowany program zebrania:

- OTWARCIE ZEBRANIA
- PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD
- STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI
- WYBÓR SEKRETARZA I KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
- PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI ZMIAN DO FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020
- PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI DO FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021
- DYSKUSJA NAD PROPOZYCJAMI DO FUNDUSZU SOŁECKIEGO

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE:

- ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZ SOŁECKIEGO NA ROK 2020
- PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021
- BUDOWY PRZEDSZKOLA WRAZ Z ŻŁOBKIEM NA DZIAŁCE 229/9
DYSKUSJA
WNIOSKI
ODCZYTANIE PROTOKOŁU KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
ZAKOŃCZENIE OBRAD