Ośrodek rusinowicki nieustannie się rozwija i jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę rehabilitacyjną. Na co dzień pracownicy Ośrodka starają się w swojej pracy realizować słowa św. Augustyna: „Idź przez człowieka, a dojdziesz do Boga”, które widniało jako motto w czasie uroczystości poświęcenia. Dlatego tak łatwo można zauważyć w ogólnej atmosferze Ośrodka dobroć, życzliwość, radość, cierpliwość i wyrozumiałość tak potrzebne, aby wszyscy przebywający tutaj i pracujący poczuli się jedną rodziną. 

OŚRODEK REHABILITACYJNY pw. Św. Rafała Archanioła
RUSINOWICE, ul. Zielona 23
42-700 LUBLINIEC
Tel.: 034/3570523, fax: 034/3570553
NIP 5751890379 REGON 365210559
e-mail: osrodek@rusinowice.nazwa.pl
Konto: PKO BP SA O/Lubliniec 65 1020 1664 0000 3502 0585 2894

Ośrodek jest profesjonalnym szpitalem rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wpisanym do OPP (od 1.11.2018)

Działalność Ośrodka obejmuje w szczególności:
- rehabilitację stacjonarną dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych,
- działalność charytatywną na rzecz rodzin dzieci niepełnosprawnych,
- pomoc duchową i społeczną na rzecz niepełnosprawnych i ich rodzin,
- promocję i organizację wolontariatu,
- ochronę i promocję zdrowia.

Wesprzyj Ośrodek w Rusinowicach przekazując 1%
Nasz KRS:  0000759866 
www.rusinowice.com