W dniu 13.12. 2019 Zarząd UTW w Rudach zakończył zbiórkę paluszków w ramach akcji zorganizowanej przez Instytut Onkologii w Gliwicach „Daj misiaka dla dzieciaka”. Akcja przyniosła bardzo szeroki oddźwięk. Do zbiorki, oprócz członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, osób indywidualnych przyłączyły się: Szkoła Podstawowa, Przedszkole oraz Nadleśnictwo w Rudach. Akcja przyniosła wspaniały rezultat, zebrano 224 zabawki rożnej wielkości. Było tego 9 dużych worków, co widać na zdjęciu. Dnia 16.12.2019 członkowie UTW zawieźli całość do Instytutu Onkologii, gdzie po ich przekazaniu spotkali się z Panią dr n. med. Aleksandrą Napieralską (na zdjęciu), która jest tzw. „twarzą akcji” oraz Panią Sylwią Gajzler-Bednarską (na zdjęciu) bezpośrednio zajmującą się przyjmowaniem zabawek. Pani Sylwia zdradziła nam, iż zebranych zostało ogólnie około 22 tys. pluszaków, których nadmiar zostanie przekazany do innych szpitali i hospicjów. Panie prosiły również o przekazanie wszystkim darczyńcom słowa podziękowania za okazane dzieciom serce, co niniejszym z wielką radością czynimy. Zarząd UTW  dziękuje wszystkim, którzy okazali życzliwość i serce przekazując pluszaki na tak szczytny cel.

O Henry powiedział kiedyś: „Najważniejsze dary płyną prosto z serca” i to jest prawda!

 

 

Poniższe zdjęcia w kolejności przedstawiają:

Panią dr Aleksandrę Napieralską,

Panią Sylwię Gajzler-Bednarską,

Aleksandrę Pacia - przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Rudach  przy przekazywaniu pluszaków.

Członków Zarządu UTW: Leonardę Chrośnik, Eleonorę Rams, Romana Oberaja oraz Członka UTW Zbigniewa Rams przy liczeniu zabawek,

Podarowane zabawki.