Nazwisko i imiona

Nazwa komitetu

Miejscowość zamieszkania

Wiek

Wykształcenie

Przynależność do partii politycznej

Liczba głosów za w ponownym głosowaniu

Liczba głosów przeciw w ponownym głosowaniu

Procent głosów na kandydata w ponownym głosowaniu

GDESZ Wojciech Paweł

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZMIANA DLA ROZWOJU

Kuźnia Raciborska

47

wyższe

Nie należy do partii politycznej

239

416

36,49 %