Pan Wojciech Węglorz, obecny sołtys Rud potwierdził, że będzie ubiegać się o reelekcję. Poprzednich wyborach na to stanowisko ubiegało się aż 5 kandydatów. Do dnia dzisiejszego nie zgłosił się żaden kontrkandydat który by chciał przedstawić swój program. Czy ktoś powalczy o prestiżowe stanowisko z obecnym Sołtysem Rud? Przypominamy, że wybory już najbliższy wtorek, 5 lutego 2019 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach.

Nowa kadencja będzie trwała aż 5 lat!

Zachęcamy do wyborów!

Prezentujemy sylwetkę kandydata:KANDYDAT NA SOŁTYSA
SOŁECTWA RUDY WOJCIECH WĘGLORZ

- od 8 lat jestem mieszkańcem Rud-Brantolki
- jak najbardziej otwarte i demokratyczne rządy sołtysa i Rady Sołeckiej
- współpraca z wszystkimi organizacjami działającymi w Rudach: OSP, LKS, Kołem Gospodyń, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, Parafią, Uniwersytetem Trzeciego Wieku
- wspieranie inwestycji potrzebnych dla lokalnej społeczności
- wspieranie inwestycji w drogi i chodniki
- dążenie do budowy chodnika na Kolonię Renerowską, Rybnicką i Kozielską ( trwa to już kilkanaście lat, ale mam nadzieję, żę wreszcie się uda to zrealizować )
- remont ciągu ulic Cysterska, Sobieskiego ( od probostwa do torów ) - projekt czeka na ostateczną akceptację i dofinansowanie
- dążenie do poprawy jakości życia codziennego mieszkańców Rud
- reagowanie na bieżące potrzeby sołectwa i mieszkańców

Podsumowanie kadencji Sołtysa i Rady Sołectwa Rudy (2014-2018) - przeczytaj

materiał nadesłany
------

Kandydaci, którzy chcieliby przedstawić swój program wyborczy proszeni są o przesłanie materiałów na adres: redakcja.rudy24@gmail.com