Na prośbę Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku informujemy o realizowanym przez tę instytucję projekcie, skierowanym do seniorów – mieszkańców gmin z terenu Subregionu Zachodniego. Także i nasi seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnej oferty z zakresu teleopieki i telemedycyny. Szczegóły poniżej.

Stowarzyszenie „EBI Association wraz z partnerami – Miastem Rybnik (Ośrodek Pomocy Społecznej), firmą OPIEKANOVA Sp. z o.o. oraz TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. od września br. prowadzi projekt pt.:„W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – teleopieką i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego”. Projekt jest skierowany do seniorów – mieszkańców Subregionu zachodniego, w tym min. 100 osób z Rybnika. Więcej informacji oraz dokumenty zgłoszeniowe zajdziecie Państwo na stronach internetowych projektu: www.zaopiekowana.pl oraz www.zaopiekowany.pl Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku - nr (32) 42-211-11.