Zarząd UTW w Rudach zaprasza wszystkich swoich Słuchaczy i osoby zainteresowane na wycieczkę do Jędrzejowa.

Wyjazd planowany jest na 14 maja o godz. 7.00, a powrót około godz. 19.00
W programie:
-zwiedzanie Archiopactwa w Jędrzejowie,
-zwiedzanie dworku Mikołaja Reja z przewodnikiem,
-zwiedzanie z zewnątrz pięknego pałacu w Szczekocinach,
-przerwa na obiad (we własnym zakresie).
W cenie przejazd, bilety wstępu, ubezpieczenie.
Podczas wycieczki opieka przewodnika.

Więcej informacji w biurze UTW

Zapisy wraz z zaliczką w biurze UTW (biuro sołtysa) w każdą środę od 13 kwietnia do 4 maja w godzinach 10.00-12.00.

ZAPRASZAMY