W dniu 09.06.2018 pod patronatem UTW w Rudach odbyła się jednodniowa wycieczka do Świdnicy i Krzeszowa. Wyjazd nastąpił o godz. 6.30 z Rud w kierunku Świdnicy, gdzie oczekiwała dyplomowana przewodnik PTTK Pani Bogumiła Kociumaka.

W pierwszej kolejności w Świdnicy zwiedzono Kościół Pokoju. Jest to pochodząca z XVII w. największa drewniana świątynia w Europie, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury, mogąca pomieścić w swym wnętrzu ok.7500 osób. Ogrom i przepych tej świątyni zrobił na zwiedzających wielkie wrażenie . Następnie zwiedzono Katedrę pw. św. Stanisława i Wacława z piatą co do wysokości wierzą w Polsce mierzącą 101,5m.

Po powrocie do autobusu nastąpił przejazd do Krzeszowa. Tam pani przewodnik oprowadzała uczestników wycieczki po pięknej i bogato zdobionej Bazylice pw. Wniebowzięcia M.B., Kościele św Jozefa z pięknymi malowanymi przez najwybitniejszego Śląskiego malarza baroku Michała Willmana freskami . Zwiedzono również Mauzoleum Piastów Śląskich , jest to jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów w Europie

Po zwiedzaniu uczestnicy udali sie na posiłek do przyklasztornej restauracji.

W drodze powrotnej w Świdnicy pożegnano Panią Bogumiłę przewodniczkę.

Wyjazd, który zakończył się o godz. 19.30 dostarczył wielu wrażeń i poszerzył wiedzę na temat tej części Dolnego Śląska. W wycieczce brało udział 45 osób , w tym 20 osób spoza UTW Rudy.