Zarząd UTW w Rudach zaprasza swoich Słuchaczy na wycieczkę do cukrowni. Będziemy mogli poznać proces produkcji cukru od buraka do sypkiego cukru. Mamy 38 miejsc. W związku z tym, iż będziemy zwiedzać cukrownię w pełnym ciągu produkcyjnym, każdy zostanie zaopatrzony w kask oraz kamizelkę. czas zwiedzania to 2 do 3 godzin. Jedziemy w dwóch grupach po19 osób co podyktowane jest względami bezpieczeństwa. Pierwsza 21 września, druga 22 września. Wyjazd z parkingu koło kościoła o godzinie 8.45 Koszt to 45 zł od osoby.
 Zapisy do 13 września w biurze UTW środy od 10 do 12 godziny. Pierwszeństwo mają Słuchacze UTW w Rudach, pozostali chętni zostaną wpisani na listę rezerwową.
UCZESTNICY WYCIECZKI ZOBOWIĄZANI SĄ BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ OSOBY OPROWADZAJĄCEJ PO ZAKŁADZIE.