Wycieczka do Radzionkowa i Piekar Śląskich.

Dnia 21.09.2021 grupa członków  UTW w Rudach wzięła udział w wycieczce do Radzionkowa i Piekar Śląskich. Pierwszym zwiedzanym obiektem było Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Po muzeum oprowadzała p. Małgorzata Laburda-Lis. Uczestnicy zapoznali się z wieloma eksponatami, dokumentami świadczącymi o ogromie tragedii jakie spotkały całe rodziny jak i pojedyncze osoby, dotknięte tym przymusem. Jakże mało wiemy na ten temat. Wspomina się wywózki na Sybir z okresu II Wojny Światowej, a tu mamy do czynienia z wywózkami już po zakończeniu wojny. Celem tych działań było jak to nazwali Rosjanie –„zrównoważenie braku siły roboczej w ZSRR po stratach wojennych.” Wszystko to za przyzwoleniem niedawnych sojuszników Polski: USA, Anglii. Czytając świadectwa samych wywiezionych lub ich rodzin, mamy obraz ogromnej tragedii. W wielu rodzinach do dziś ze strachu lub po prostu przeżytej traumy z tym związanej przemilcza się ten temat. To przemilczana tragedia ziemi śląskiej. Muzeum jest jednym z tych do którego wchodzi się dużo mówiąc, a wychodzi raczej milcząc.

Załączony link do filmu przedstawia krotką historię deportacji, który publikujemy za formalną zgodą Centrum Dokumentacji i Deportacji: https://youtu.be/H4q5T-aG50Y

Następnym miejscem postoju był Kopiec Wyzwoleni w Piekarach Śląskich usypany w latach 1932-37 dla uczczenia 250 rocznicy przemarszu husarii króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń oraz 15 rocznicy przyłączenia wschodniej części Górnego Śląska do Polski. Z kopca rozlegał się wspaniały widok na piękna ziemię śląską, a w oddali dumnie wznosiły się ku niebu wieże bazyliki M.B. Piekarskiej.

Kolejnym etapem wycieczki było Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie. Tam wszyscy zapoznali się z historią piekarnictwa. Założycielem muzeum jest p. Piotr Mankiewicz, który wraz z córką opowiadał historie związane z chlebem, sposobu jego wypieku na przełomie dziejów i oprowadzał po obiekcie. Kto dziś wie, ze kiedyś ciasto na chleb wyrabiano… nogami podobnie jak deptało się kapustę. Ogromna ilość eksponatów z przełomu XIX i XX wieku tematycznie związanych z handlem, piekarnictwem, gospodarstwem domowym sprawiała wielkie wrażenie. W jednej z sal uczestnicy zasiedli w ławkach szkolnych, które pamiętali z lat swego dzieciństwa by pisać na tabliczkach jakie używane były dawniej w szkole. Na miejscu mieli możliwość z dostarczonego ciasta wyrobić plecionki, które następnie zostały wypieczone i w większości skonsumowane. W pamięci utkwiło bardzo wiele stwierdzeń p. Mankiewicza, jednak jedno najbardziej.

„Czy dopiero wojna musi uzmysłowić człowiekowi co znaczy kromka chleba, patrząc na współczesne czasy gdzie tak wiele chleba się wyrzuca?”

Przed powrotem do domu zatrzymano się przy Bazylice Piekarskiej, do której każdy poszedł ze swoją intencją.

Całą wycieczkę prowadził przewodnik p. Radosław Krawczyk, przyjaciel UTW w Rudach, który już planował następny wyjazd.

Cala wycieczka odbyła się przy pięknej słonecznej pogodzie.