Dnia 8 kwietnia 2019 roku w godzinach porannych słuchacze UTW w Rudach odbyli naukową wycieczkę do Obserwatorium Geofizycznego PAN w Raciborzu. Jest to jedno z najczulszych obserwatoriów sejsmograficznych na świecie. Inicjatorem jego powstania a zarazem budowniczym oraz twórcą i konstruktorem stosowanych ówcześnie przyrządów do pomiarów wstrząsów sejsmicznych był Prof. dr Carl Mainka (1874-1943). Po obiekcie oprowadzał i opowiadał jego historię wieloletni pracownik Obserwatorium Pan mgr Wojciech Wojtak. Słuchacze zapoznali się z przyrządami stosowanymi do pomiaru amplitudy wstrząsów geologicznych, które były wykorzystywane w przeszłości oraz przyrządami eksploatowanymi obecnie. Ponad to mieli okazję zobaczyć graficzne wykresy wstrząsów, które miały miejsce w naszym regionie (na zdjęciu wykres wstrząsu zaistniałego w KWK Budryk z dn. 08.11.2018 r.). Wyjazd przybliżył słuchaczom tematykę związaną z występowaniem wstrząsów naturalnych i górniczych, ponad to uczestnicy wycieczki w sposób bezpośredni zapoznali się z pracą Obserwatorium.