Dnia 1 maja 2022 roku grupa członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudach brała udział w wykładzie ks. Dr hab. Piotra Góreckiego pt. „30 LAT DIECEZJI GLIWICKIEJ”. Wykład odbył się na terenie Opactwa w Rudach.  Prelegent w sposób zwięzły przedstawił okoliczności oraz skutki powstania Diecezji Gliwickiej, której pierwszym ordynariuszem był biskup Jan Wieczorek.

Poniżej kilka ważnych dat z życia naszej Diecezji:

25.05.1992 - Jan Pawel II bullą “Totus Tuus Poloniae Populus”powołuje Diecezję Gliwicką

23 maja 1992 - ingres biskupa Jana Wieczorka do Katedry Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach,

10 lipca 1992 - powołanie Diecezjalnego Caritas,

12 czerwca 1994 - otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjnego w Rusinowicach,

30 grudnia 1994 - erygowanie Wyższego Seminarium Duchownego,

28 maja 1995 - ustanowienie kościoła w Rudach Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Pokornej,

15 września 1998 - ruiny pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego przejmuje Diecezja Gliwicka, a księdzu dziekanowi Janowi Rośkowi zostaje powierzona funkcja dyrektora odbudowy ruin Opactwa,

17 czerwca 1999 - wizyta papieża Jana Pawła II w Gliwicach i poświęcenie koron dla obrazu M.B. Pokornej w Rudach. Wizyta nazwana została potocznie „Cudem nad Kłodnicą”,

04 czerwca 2000 - koronacja obrazu Matki Bożej Pokornej w Rudach,

01 luty 2008 - podniesienie sanktuarium M.B. Pokornej do rangi Bazyliki Mniejszej,

15.09.2012 - pierwszy Metropolitalny Odpust w Rudach,

15.03 2021 - umiera bp. Gerard Kusz biskup pomocniczy naszej Diecezji, wielki przyjaciel naszego Sanktuarium.

Ilość ważnych dat stanowiących o rozwoju naszej Diecezji jest bardzo długa. Przedstawione powyżej są tylko niewielkim wycinkiem tworzącej się nadal historii Diecezji Gliwickiej.

Całość bardzo ciekawego  wykładu wsparta była pokazem medialnym przygotowanym przez dr Grzegorza Tomasiaka, a publikowane zdjęcia są wykonane przez p. Marka Tomasiaka za co dziękujemy.

Po zakończeni wykładu Prelegent podpisywał indeksy obecnych Słuchaczy UTW w Rudach.