Dzisiaj (27.05.2024) w Sołectwie Rudy odbyły się wybory na stanowisko sołtysa oraz do rady sołeckiej. Frekwencja była zadowalająca, co świadczy o dużym zainteresowaniu mieszkańców przyszłością naszej lokalnej społeczności.

Wyniki Wyborów na Sołtysa Sołectwa Rudy

Na stanowisko sołtysa zgłosiło się trzech kandydatów. Wyniki głosowania prezentują się następująco:

 • Anna Baszczok: 36 głosów
 • Łukasz Rutkowski: 27 głosów
 • Tomasz Sokołowski: 115 głosów

Łącznie w głosowaniu na sołtysa wzięło udział 181 osób. Liczba ważnych głosów wyniosła 178, a nieważnych 3.

Nowym Sołtysem Sołectwa Rudy został Tomasz Sokołowski, który zdobył największą liczbę głosów – 115.

Nowo wybrany sołtys będzie teraz pełnił jednocześnie trzy funkcje: Sołtysa Sołectwa Rudy, Radnego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej i Przewodniczącego tejże rady. Od dnia dzisiejszego będzie teraz przez najbliższe 5 lat realizował swoje obietnice wyborcze:

 • Kanalizacja na całym obszarze Rud
 • Odpowiedniej jakości drogi gminne
 • Chodniki przy ulicach: Rybnickiej, Kozielskiej i Kolonii Renerowskiej
 • Nowe przedszkole wraz ze żłobkiem w Rudach

Sołtys Rud Sokołowski zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, aby wszystkie te flagowe punkty programu zostały zrealizowane. Dzięki jego doświadczeniu i zaangażowaniu możemy spodziewać się wielu pozytywnych zmian w naszym sołectwie oraz gminie.

Wyniki Wyborów do Rady Sołeckiej Rudy

Do rady sołeckiej zgłoszonych zostało 13 kandydatów, spośród których wybrano 10 członków. W wyborach do rady wzięło udział 151 osób, z czego 146 głosów było ważnych, a 5 nieważnych.

Wyniki głosowania do rady sołeckiej przedstawiają się następująco:

 • Anna Baszczok: 56 głosów
 • Monika Magiera: 72 głosy
 • Paweł Dzieżok: 109 głosów
 • Agnieszka Gąsiorkiewicz-Glück: 110 głosów
 • Paweł Kuna: 112 głosów
 • Marian Malejka: 128 głosów
 • Ewelina Maruszak: 80 głosów
 • Jan Mucha: 118 głosów
 • Sebastian Okulicki: 124 głosy
 • Rafał Rutkowski: 68 głosów
 • Katarzyna Sokołowska: 106 głosów
 • Łukasz Skrzypiec: 76 głosów
 • Roman Suska: 109 głosów

Do Rady Sołeckiej Rudy zostali wybrani:

 1. Marian Malejka - 128 głosów
 2. Sebastian Okulicki - 124 głosy
 3. Jan Mucha - 118 głosów
 4. Paweł Kuna - 112 głosów
 5. Agnieszka Gąsiorkiewicz-Glück - 110 głosów
 6. Paweł Dzieżok - 109 głosów
 7. Roman Suska - 109 głosów
 8. Katarzyna Sokołowska - 106 głosów
 9. Ewelina Maruszak - 80 głosów
 10. Łukasz Skrzypiec - 76 głosów

Serdecznie gratulujemy nowo wybranemu sołtysowi Tomaszowi Sokołowskiemu oraz członkom rady sołeckiej.