Protokół komisji obwodowej w pierwszym głosowaniu

Siedziba
Szkoła Podstawowa, ul. Rogera 2, 47-430 Rudy
Numer komisji
5

Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania

1. Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy 2069
2. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2286
3. Liczba niewykorzystanych kart do głosowania 833
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1236
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 7
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 6
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 6
8a. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było wypełnione lub podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 6
9. Liczba kart wyjętych z urny 1242
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 6
10. Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) 0
11. Liczba kart ważnych 1242
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
12a. w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
12b. w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
12c. w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1235
NumerNazwisko i imionaLiczba głosów
1 BIEDROŃ Robert 20
2 BOSAK Krzysztof 117
3 DUDA Andrzej Sebastian 472
4 HOŁOWNIA Szymon Franciszek 235
5 JAKUBIAK Marek 3
6 KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 16
7 PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 0
8 TANAJNO Paweł Jan 3
9 TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 358
10 WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 2
11 ŻÓŁTEK Stanisław Józef 9