W jutrzejszą sobotę tj. 02.09.2023 r., na naszym terenie odbędzie się rajd. Prosimy odwiedzających o zachowanie ostrożności. Teren rajdu jest oznaczony stosownymi tablicami.

A w całości zakłada drogi leśne w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, i przebiega głównie po terenach pożarzyska z 1992 roku, uczestnicy będą przemieszczać się głównie po krętych leśnych drogach szutrowych ale również po asfaltowych głównych ciągach komunikacyjnych. Każdy kto weźmie udział w wydarzeniu będzie miał okazje podziwiać odradzający się las na terenie gdzie 31 lat temu miał miejsce największy w powojennej Polsce pożar lasu, a gdzie dzisiaj dzięki staraniom Polskich Leśników możemy korzystać ze wszystkich jego dobrodziejstw. Trasa będzie również przebiegać wzdłuż zakończonego w tym roku projektu małej retencji nizinnej gdzie na ponad 51 szt. urządzeń hydrotechnicznych, w tym na sieciach rowów, brodów, zastawek i zbiorników wodnych magazynowana jest w lesie woda która jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju lasu na pożarzysku który właśnie osiąga wiek kulminacji swojego przyrostu a także pozwala na odtwarzanie się gatunków fauny i flory Rudzkich lasów.

https://wyscig.cc/wyscig-rudy-raciborskie/