Dyrekcja Starego Opactwa w Rudach serdecznie zaprasza na wystawę Jadwigi Mitko-Rudź do Skryptorium artystycznego

JADWIGA MITKO-RUDŹ
TYTUŁ WYSTAWY: „CZUJNOŚĆ”
(instalacja graficzna i animacja)
Wernisaż,: sobota 25.09.2021 r. godz. 18:30

W rzeczywistości, w której się poruszamy nieustannie doświadczamy doznań sensorycznych, przepływu informacji i przetwarzania sygnałów, które pobudzają system nerwowy wszystkich istot żywych. Bodźce zewnętrzne działając na tkanki systemu nerwowego, stają się powodem ich ciągłego drgania. W instalacji graficznej „Sygnały” punktem odniesienia stała się forma i funkcja, jaką pełni w mózgu splot połączeń synaptycznych, łączących komórki nerwowe.  Synapsy stanowią miejsce przekazywania sygnałów i impulsów. Pulsujące, punktowe światło, grające główną rolę w cyklu „Sygnały”, stanowi artystyczną wizualizację nieuchwytnej tkanki, obnażającą enigmatyczne i niedostępne naszym zmysłom struktury, dotyczące emocji, uczuć, doznań i zmysłów. Punktowe „rozjaśnienia” pełnią funkcję imitacji impulsów elektrycznych. Mogą być one również odczytane, jako zobrazowanie myśli, iluminacji i natchnień.

„Sygnały” są również przejawem mojej refleksji nad koniecznością chwilowego zatrzymania lub spowolnienia tempa życia. Wyrażają potrzebę uważności i świadomej percepcji, która pozwala doświadczać chwili obecnej.

W instalacji „Sygnały” możemy dostrzec dwa procesy. Z jednej strony zauważamy, iż materia światła wydobywa materię graficzną, z drugiej dostrzegamy, że światło unicestwia tę materialność.

Jadwiga Mitko-Rudź