Dyrekcja Starego Opactwa w Rudach
serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy KRZYSZTOFA SOKOLOVSKIEGO
pt. Sztuka sakralna przyszłości

Wernisaż: wtorek, 2 maja 2023 r. godz. 18:30
Galeria Sztuki w Starym Opactwie w Rudach (wejście przez dziedziniec)

O wystawie: 
Myśl i uczucie.
Materia i duchowość.
Rozum i wiara.
Nauka i sztuka.
Innowacja i tradycja.

Te pozornie odrębne światy spotykają się w twórczości Krzysztofa Sokolovskiego, który łączy je ze sobą w śmiały i zarazem harmonijny sposób. Artysta ten, o wyraźnie filozoficznych inklinacjach, skupia się na tworzeniu języka plastycznego, który sprzyjałby wzrostowi duchowemu człowieka i jednocześnie byłby adekwatny do współczesnej wiedzy o świecie.
Dążenia te w połączeniu ze szczerym zamiłowaniem do nauk przyrodniczych, zwłaszcza astronomii i biologii, zaowocowały stworzeniem koncepcji sztuki kognitostrukturalnej (łac. cognitio – poznanie,  structura – budowa). Jej podstawowym założeniem jest nadanie formy wizualnej uczuciu zachwytu nad złożonością wszechświata, które towarzyszy zgłębianiu jego tajemnic za pośrednictwem wiedzy i nauki. Wedle słów artysty, „wiedza odradza wiarę” – nauka jest w jego rozumieniu drogą prowadzącą do sacrum, a proces poznania może być źródłem bogatych doświadczeń natury duchowej, które z kolei za pomocą sztuki Sokolovski stara się uchwycić i przybliżyć swoim odbiorcom. Chce w ten sposób sprzyjać refleksji nad pięknem i niezwykłością otaczającego nas świata oraz zachęcić do poszerzania wiedzy o nim.
Sokolovski idzie w swych artystycznych dążeniach jeszcze dalej. Niejednokrotnie przyobleka swoją sztukę, inspirowaną pielęgnacją duchowości poprzez poznanie, w formy nawiązujące do kanonu sztuki sakralnej i nazywa je neosakralnymi. Odbierane w sposób intuicyjny wywołują skojarzenia metafizyczne, choć – a może: ponieważ – brak w nich jednoznacznych figuratywnych przedstawień znanych nam z tradycji. Obcowanie z nimi przywodzi na myśl słuchanie melodii, która potrafi poruszyć do głębi, bezpośrednio dotykając naszych uczuć. Dzięki temu prace Sokolovskiego zachęcają odbiorców do pozostawienia za sobą nawyku odszyfrowywania sztuki i do przeżywania jej na głębszym poziomie; przemawiają na płaszczyźnie ponadkulturowej i zarazem bardzo osobistej.

Joanna Mazuś

O autorze wystawy
 
Krzysztof Sokolovski urodził się w 1985 r. w Ejszyszkach na Litwie. Jest artystą wizualnym i twórcą koncepcji kognitostrukturalnej oraz sztuki neosakralnej (malarstwo monumentalne i sztalugowe, obiekty świetlne, instalacje artystyczne, wnętrza sakralne i świeckie, rzeźba). Od 2003 mieszka i tworzy w Polsce. Ukończył studia na Politechnice Gdańskiej (energetyka cieplna) i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Malarstwa) oraz kurs anatomii prawidłowej i klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Sokolovski jest autorem polichromowanych wnętrz neosakralnych, m.in. kaplic  w Klebarku Wielkim (Polska) i w klasztorze sióstr salezjanek w Jerozolimie. Ponadto projektuje i wykonuje obiekty oraz wnętrza świeckie w duchu tworzonej przez siebie idei kognitostrukturalnej. Jej główne założenia oparte są na poszukiwaniu form wizualnych harmonijnie łączących ukazywanie duchowej strony rzeczywistości z naukowym rozumieniem świata i samego człowieka.

Kurator wystawy
dr Grzegorz Tomasiak