Tytuł wystawy: Reminiscencje / Katarzyna Pyka, Angelika Zajdlic, Hanna Grzonka-Karwacka/

Termin: 29.09-26.11.2023

Wernisaż: piątek, 29.09.2023, godz. 17:00

 

O wystawie autorki:

Reminiscencje to wspomnienie rzeczy minionych, przeszłych, które przetworzone poprzez nasz umysł, przez czas który mija, nabierają osobistego i niepowtarzalnego wymiaru. W moich pracach staram się wrócić do czasu pandemii, czasu niepokoju i niepewności.  Prace, które zaczęły powstawać już pod koniec epidemii, są dla mnie rodzajem współczesnych krzyży morowych, które dawniej miały przeciwdziałać zarazie. Wtedy na ramionach krzyży wypisywano modlitwy odpędzające złe moce. W moich pracach, które tylko w kompozycji sugerują formę krzyża, zatopiłam różne fragmenty modlitw ze starego modlitewnika. Nie do końca czytelne, rozdarte, ale ciągle prawdziwe, przyjmujące zarówno światło jak i odbicie przestrzeni.

Katarzyna Pyka

 

Tożsamość – jej budowanie, a wpierw poszukiwanie… Baczna obserwacja życia, tego  co wokół, będące jedynie subtelnością, czy też mocnym dźwiękiem. Dla każdego świat wizji, spostrzeżeń zdaje się być czymś zupełnie innym – czymś ulotnym, niepojętym, trudno wytłumaczalnym.

Ciało – jego budowa, forma, tekstura, kolor. Kiedy mówimy o ciele wszystko zdaje się być  jasne – odkryte, ujawnione, a jednak… ciało… pomimo szeregu uogólnień i jego  różnorodności każdy wie o co chodzi.

Kadr – intymny, zawężony, niepełny, fragmentaryczny – tylko skrawek tego co znane, opierające się na wyobraźni.

Życie – ulotne, zróżnicowane, przybierające różne formy, owiane dialektyką kontrastów… Wolność i przestrzeń – tego właśnie pragniemy.

Angelika Zajdlic

 

„Tożsamość tworzą wspomnienia. Układają się w swoisty autoportret- niczym osnowa: raz gładka i miła oku, raz poplątana i niepiękna, uplatana częściowo przez życie, a częściowo przez nas samych na kanwie faktów, zdarzeń, przeżyć, doznań i doświadczeń”[1] - Ewa Woydyłło


Odciski- ślady powstałe na trawie po złożonym namiocie cyrkowym, karuzeli wesołego miasteczka czy zburzonym budynku są wizualnym zapisem historii danego miejsca. Interesuje mnie ślad tego co jest bezpośrednio po, jest efektem zmiany, gdzie jeszcze bardzo wyraźnie dostrzegamy „bliznę” po zniknięciu danego obiektu. Znając miejsce, dokładnie wiemy co kryło się za odbiciem śladu. Nie znając go, możemy jedynie podjąć próbę wizualnej retrospekcji. Zburzona konstrukcja budynku jest matrycą a pozostałości na trawie stają się jej odbitką graficzną. W moim projekcie „Pamięć miejsca” mnie, jako grafika, najbardziej interesują właśnie te odbitki- pozostałe na trawie ślady i blizny.

Hanna Grzonka-Karwacka

 

BIO:

Katarzyna Pyka, prof. UŚ ukończyła studia z wyróżnieniem w 2000r. w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, realizując dyplom z grafiki artystycznej oraz rysunku. W 2002r. ukończyła również studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu realizując pracę dyplomową z zakresu witrażu w pracowni prof. Ryszarda Więckowskiego. W 2002r. rozpoczęła pracę w macierzystej uczelni, prowadząc pracownie rysunku. W 2007 roku zorganizowała w Instytucie Sztuki pracownię witrażu i szkła artystycznego. W 2006 r. zrealizowała doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. W 2007 roku uzyskała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych uzyskała na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 2013 roku. Zajmuje się szkłem artystycznym, grafiką oraz rysunkiem. Swoje prace prezentowała na ponad dwudziestu indywidualnych wystawach oraz na ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

Angelika Zajdlic w 2020 roku ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Sztuki w Cieszynie na kierunkach: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych oraz Malarstwo i Projekty Interdyscyplinarne. Bezpośrednio po studiach objęła stanowisko laborantki w macierzystej Uczelni (w Pracowni Witrażu i Szkła Artystycznego pod kierownictwem dr hab. Katarzyny Pyki). W 2023 roku ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na kierunku Dyscypliny Plastyczne w Architekturze. Interesuje się światem przyrody (flory i fauny), skupiając się na dogłębnej analizie formy i materii. Posługując się językiem form i kształtów dąży do syntezy oraz minimalizmu wizualnego w oparciu o techniki interdyscyplinarne. Zauważalna dbałość o wielopłaszczyznowość odczytu prac, otwiera odbiorcy przestrzeń do własnej interpretacji. Jej prace pokazywane były na licznych wystawach w kraju jak i za granicą, m.in. w Czechach, Niemczech, Chorwacji, Bułgarii, Cyprze, Turcji, Iranie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

Hanna Grzonka-Karwacka ukończyła studia na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1999), od 2005 zatrudniona na macierzystym wydziale, gdzie prowadzi pracownię rysunku. W 2009 zrealizowała doktorat w zakresie Sztuk Pięknych, w 2019 otrzymała stopień doktora habilitowanego. Profesor UŚ. W swojej twórczości artystycznej zajmuje ją problem tożsamości, pamięci i postpamięci. Posługuje się różnego rodzaju medium: grafiką eksperymentalną, rysunkiem, obiektem. Uczestniczka rezydencji artystycznych (North Wales School of Arts and Design, Wrexham, Wielka Brytania, 2008; Guanlan Original Printmaking Base, Chiny, 2012). Autorka warsztatów i akcji artystycznych. Swoje prace prezentowała na ponad 20 wystawach indywidualnych oraz ponad 150 zbiorowych, w kraju i za granicą. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010). Laureatka nagród i wyróżnień.

 

Od kuratora:

Pragnę zaprosić Państwa do świata sztuki do przestrzeni Galerii Sztuki w Starym Opactwie w Rudach od 29 września br., gdzie odbywać się będzie niezwykła wystawa pod tytułem "Reminiscencje". To wyjątkowe wydarzenie, na którym możemy podziwiać prace trzech utalentowanych artystek: Katarzyny Pyki, Angeliki Zajdlic i Hanny Grzonki-Karwackiej. Na co dzień pracujące na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wystawa "Reminiscencje" to głęboka podróż w przeszłość, gdzie wspomnienia, subtelności życia oraz tożsamość ukazują się nam w zupełnie nowym świetle. Każda z autorek przynosi nam swoją niepowtarzalną wizję świata, będącą owocem bacznej obserwacji, wnikliwego spojrzenia i artystycznej wyobraźni.

Katarzyna Pyka, w swoich pracach, odwołuje się do czasów pandemii, okresu niepokoju i niepewności, tworząc współczesne "krzyże morowe". Te tajemnicze kompozycje, sugerujące kształt krzyża, skrywają w sobie fragmenty modlitw ze starego modlitewnika, tworząc atmosferę zarówno mistyczną, jak i refleksyjną. Prace Katarzyny to przemyślane reminiscencje czasów trudnych, które nadają im osobisty wymiar.

Angelika Zajdlic zajmuje się tożsamością, ciałem i kadrem, eksplorując te tematy w swojej sztuce. Jej prace oddają subtelności życia i różnorodność ciała, przywołując intymne kadry, które pozostawiają pole do wyobraźni. Twórczość Angeliki to poszukiwanie tego, co ulotne i niepojęte, to artystyczna próba zrozumienia i wyrażenia różnorodności naszej egzystencji.

Hanna Grzonka-Karwacka przekształca ślady pozostawione przez ludzi i czas w fascynującą opowieść o miejscach, które przeminęły. Jej projekt "Pamięć miejsca" ukazuje odciski i blizny na trawie, pozostawione przez namioty cyrkowe, karuzele wesołego miasteczka czy zburzone budynki. To wizualne historie, które kształtują naszą percepcję przeszłości, odsłaniając tajemnice miejsc, których już nie ma.

Wystawa "Reminiscencje" to nie tylko prezentacja prac artystycznych, ale także okazja do głębszej refleksji nad przeszłością, tożsamością i ulotnością życia. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia Galerii Sztuki w Starym Opactwie w Rudach i podziwiania tych niezwykłych dzieł sztuki, które przeniosą nas w świat wspomnień i refleksji.

dr Grzegorz Tomasiak

                                                                                                       

[1] E.  Woydyłło,  Dobra pamięć, zła pamięć,  Kraków: Wydawnictwo Literackie  2014, str.28