WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

TERMIN WYWOZU - 29 PAŹDZIERNIKA 2018r.
Biały Dwór, Przerycie, Rudy, Podbiała I, Podbiała II

TERMIN WYWOZU - 31 PAŹDZIERNIKA 2018r.
Jankowice, Kolonia Renerowska, Osiedle Lipowe, Brantolka, Ruda Kozielska

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie :
http://www.kuzniaraciborska.pl/ok/index.php/pszok