Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

XLIII Sesja w dniu 14 grudnia 2021, godz. 14:30 w sali ślubów USC w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
  5. Zakończenie obrad.