Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
XXXIV Sesja w dniu 15 czerwca 2021, godz. 14:30
w sali slubów USC oraz w miejscach przebywania radnych

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

      3.1 określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2023".

      3.2 zmiany uchwały nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

  1. Zakończenie obrad.