Za tydzień, 29 września 2021 r. o godz. 17:00 (środa) przewidziane jest zebranie wiejskie dla wszystkich mieszkańców Rud w wiacie biesiadnej "stodoła" (na terenie LKS Buk Rudy).

Jak do tej pory nikt na oficjalnych stronach nie poinformował o tak ważnym spotkaniu mieszkańców Rud. Taka informacja została tylko podana na tablicy ogłoszeń w Rudach (zdj. w załączniku artykułu). 

W programie spotkania z mieszkańcami m.in.:

  • sprawdzenie kworum* i stwierdzenie prawomocności
  • wyłonienie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022
  • przedstawienie propozycji zmian do funduszu sołeckiego na rok 2021
  • zmiany zadań z funduszu sołeckiego w 2021
  • wybór delegatów do miejskiej spółki wodnej
  • pytania i wnioski mieszkańców Rud

*W przypadku braku kworum (20% uprawnionych mieszkańców do głosowania) zebranie odbędzie się o godz. 17:15 

Prosimy o nagłośnienie tej sprawy. Ważne, aby mieć realny wpływ na to co się dzieje w naszej miejscowości i gminie.