W dniu 25.06.2019 zgodnie z zapowiedzią w murach Opactwa rudzkiego odbyło się zakończenie roku akademickiego dla członków UTW Rudy. Gośćmi zaproszonymi byli: pani Sylwia Brzezicka-Tesarczyk wiceburmistrz miasta Kuźnia Raciborska, sołtysi miejscowości Ruda Kozielska pani Gizela Górecka, Jankowic pan Norbert Gacka, Rud pan Wojciech Wenglorz oraz pan Marcin Gałuszka-Biernacki z działu promocji UM Kuźnia Raciborska. Gościem specjalnym był misjonarz, werbista Ojciec Beniamin Remiorz.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący UTW pan Roman Oberaj, witając wszystkich przybyłych. Następnie głos zabrał gospodarz obiektu ks. dyr. Jan Rosiek, który w swej przemowie wskazał
na ważny aspekt edukacji, która w Rudach miała początek już za czasów Zakonu Cystersów. Głos zabrała również pani wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk odczytując skierowany do członków UTW list gratulacyjny. Po wystąpieniach zarząd rozdał członkom świadectwa, a wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe oraz okolicznościowe dyplomy. Szczególne podziękowania zostały skierowane do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska pana Pawła Machy oraz Nadleśniczego w Rudach pana Roberta Pabiana, za pomoc i wsparcie działalności UTW w Rudach.

Następnie poproszony został o zabranie głosu gość specjalny Ojciec Beniamin Remiorz, który w swym wystąpieniu podzielił się swoimi doświadczeniami w pracy misyjnej. Po przemowie wręczył nagrody i podziękowania osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do powodzenia prowadzonej przez Uniwersytet akcji „Znaczek na misje” dla Zakonu Ojców Werbistów. O osobach wyróżnionych w tej akcji pisaliśmy już wcześniej.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy udali się na tradycyjną kawę i kołacz.
Zarząd UTW w Rudach dziękuje ks. dyr. Janowi Rośkowi dyrektorowi Opactwa oraz panu Cezaremu Iwaniakowi menedżerowi Restauracji „Cysterska” za pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości.