W poniedziałek 25 czerwca 2018 r. w Auli św. Jana Pawła II w Starym Opactwie w Rudach odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudach. Gośćmi byli Burmistrz Paweł Macha, ks. dyr. Jan Rosiek, Pani Magdalena Wrona, Pan Adam Foks, Pani sołtys Gizela Gorecka, sołtys Wojciech Wenglorz i Pan Grzegorz Tomasiak

Nagrody książkowe otrzymali:

Zbigniew Rams, Eleonora Rams, Felicja Smolana, Renata Wenglorz, Eleonora Rams, Helena Janusz Rabiega, Halina Szymanek, Jadwiga Stoińska, Anna Kania, Dorota Dzięgielewska, Beata Wenglorz, Teresa Zielińska, Elżbieta Wons.

W roku akademickim odbyły się m.in.: 21 razy gimnastyka, 24 razy basen. Spotkania z prawnikiem Pania Alicją Marcinek, spotkanie z lekarzem dr. Romanem Gloskim, prelekcje historyczne Henryk Siedlaczek. Spotkanie z kom. Mirosławem Szymańskim (wykład Bezpieczny senior)

Odbyte wycieczki:
Wrocław, Wieliczka, Świdnica-Krzeszow, Rezerwat przyrody Łężczok

Spotkania:
2.05 'Majowka UTW" na Kolejce Wąskotorowej  w Rudach.