Przybyłych Słuchaczy i zaproszonych gości tj. Panie Agnieszkę Kozielec-księgową UTW, Sylwię Brzezicką- Tesarczyk radną miasta Kuźnia Raciborska ,Aleksandrę Procek, ks. dziekana Jana Rośka, Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Wojciecha Gdesza, dr. Grzegorza Tomasiaka, przywitał Przewodniczący UTW w Rudach Roman Oberaj. Następnie krótko przedstawił osiągniecia Stowarzyszenia w roku szkolnym 2023/24. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rudach zakończył swój kolejny rok działalności. Wielu spotkań nie udało się sfinalizować ze względów finansowych Stowarzyszenia i czasowych prelegentów. Nie mniej jednak Stowarzyszenie ma się czym poszczycić. Odbyliśmy trzy wycieczki autokarowe: do Cieszyna, Cukrowni Cerekiew w Polskiej Cerekwi oraz ostatnia do Koszęcina i Rusinowic. Braliśmy udział w 3 spotkaniach autorskich. Odbyliśmy trzy spotkania pod wspólnym hasłem „Kawa na kolejce” podczas których zapoznaliśmy się z twórczością aktora Morgana Freemana, oraz zawsze oczekiwane „ Spotkanie opłatkowe” w murach Starego Opactwa Byliśmy obecni na wystawach prac artystycznych. Pierwsza to IKONOKODY dr Grzegorza Tomasiaka , druga ŚWIATŁO NIESTWORZONE zakonnika br. Marcina Świądra OFMCap. Słuchacze brali udział w dwóch koncertach : SYLWESTROWY w siedzibie NOSPR Katowice oraz OPERETKOWY w Raciborskim Centrum Kultury Odbyły się 23 wyjazdy na basen Fundacji Elektrownia Rybnik oraz 22 zajęcia z gimnastyki prowadzone przez Panią Aleksandrę Procek Ponad to zainicjowaliśmy wraz z Ojcami Werbistami dwie akcje. Pierwsza to „Klucz do nieba”, a druga właśnie zakończona „Opatrunek na misje” Wszystkim którzy przyczynili się do sukcesów tych akcji Zarząd bardzo dziękuje. Mamy również swój drobny wkład w proces tworzenia dzwonów w Ludwisarni Państwa Felczyńskich. Glos zabrali również ks. dziekan Jan Rosiek oraz Burmistrz Pan Wojciech Gdesz życząc Stowarzyszeniu dalszych sukcesów w swojej działalności. W trakcie uroczystości przez Członkinie Zarządu UTW Leonardę Chrośik oraz Eleonorę Rams zostały rozdane świadectwa. Ponad to osoby które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do rozwoju naszego Stowarzyszenia uhonorowane zostały okolicznościowym medalem wybitym z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, darowanym nam przez Skarbnicę Narodową w Warszawie. Specjalnym wyróżnieniem uhonorowane zostały dwie Panie Dorota Dzięgielewska oraz Anna Kania które z rąk Pani Sylwii Brzezickiej-Tesarczyczyk otrzymały okolicznościowe książki, za opisanie dziejów rodzinnych związanych z „Tragedią Śląską.” Tu należy nadmienić iż fundatorką tych książek była osoba pragnąca zachować anonimowość. Dziękujemy. W trakcie uroczystości obecni uczestnicy wysłuchali życzeń przesłanych internetowo przez ks. Kazimierza Tomasiaka oraz Ojca Beniamina Remiorza z dalekiego Paragwaju. Jako Zarząd dziękujemy WSZYSTKIM znanym i anonimowym osobom i instytucjom za wspieranie naszej działalności, a w szczególności: Ks. dziekanowi Janowi Rośkowi Ks. Piotrowi Kwaśniok Dyr. Adrianowi Plura dyrektorowi Szkoły Podstawowej Rudach Pani Agnieszce Kozielec księgowej naszego Stowarzyszenia Nadleśnictwu Rudy Raciborskie Panu Krzysztofowi Kopeć dyrektorowi „Kolejki wąskotorowej” w Rudach Panu dr. Grzegorz Tomasiakowi moderatorowi portalu rudy24 Pani Aleksandrze Procek za ofiarne prowadzenie zajęć gimnastycznych Paniom bibliotekarkom z Rud za zaangażowanie w nasze akcje. Na ręce Pana Burmistrza Wojciecha Gdesza dla wszystkich pracowników Urzędu Miast Kuźnia Raciborska. Po części oficjalnej wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez Restaurację „Cysterska” w rudzkim Starym Opactwie.