W dniu dzisiejszym Zarząd UTW w Rudach przekazał na cele Misyjne zebrane znaczki pocztowe, które zbierano pod hasłem "Znaczek na Misje". Odbiorcami są Księża Misjonarze w Pieniężnie. Do akcji oprócz Członków UTW w Rudach przyłączył się ks. dyr. Kazimierz Tomasiak z Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowicach, biskup senior Diecezji Gliwickiej Jan Wieczorek oraz UM Kuźnia Raciborska. Szczególne podziękowania Zarząd składa Państwu Edycie i Rafałowi Affanasowiczom oraz Helenie i Januszowi Rabiegom za ogromny wkład w akcję. Ilość znaczków była tak ogromna, iż nikt nie był w stanie ich zliczyć. Żywimy nadzieję, że zebrane tym sposobem znaczki przyczynią się choć w niewielki sposób do wspomożenia prowadzonych przez Księży Misjonarzy z Pieniężna misji. 

Ps. 
Na poniższym zdjęciu widać paczkę z zebranymi znaczkami, gotową do wysyłki.