Umiłowani Diecezjanie!

Nasza cześć dla Maryi, Matki naszego Pana, trwa nieustannie od wieków. Jej chwała towarzyszy wyznawcom Jezusa Chrystusa na drodze wiary, by czerpać siłę i umacniać swe przekonanie o słuszności drogi do zbawienia, jakiej Ona sama doświadczyła. A obecnie w Kościele Świętym Ona dzieli się z każdym z nas tą prawdą, ukazując swe matczyne oblicze. Spogląda na nas z przepięknego wizerunku, będącego klejnotem rudzkiej świątyni, od co najmniej sześciu wieków. Tutaj jest czczona jako Matka Boża Pokorna, przypominająca o właściwej postawie, jaką powinniśmy realizować każdego dnia. Odczytali to przed wiekami mnisi cysterscy, posługujący w tym miejscu przed wiekami, a obecnie my pragniemy wznosić się na wyżyny naszego zaufania, okazywanego w tym sanktuarium Matce naszego Pana.

Spoglądając na losy naszego wiernego ludu w przeszłości trwamy ciągle w poczuciu niezasłużonego obdarowywania nas darami, wzmacniającymi naszą wiarę i zaufanie do wypróbowanej już drogi zbawienia, wskazywanej przez Maryję. Doświadczamy Jej towarzyszenia, byśmy nie zbłądzili. W tym roku uświadamiamy sobie ten stan łaski jeszcze bardziej dobitnie, wspominając już 10. rocznicę ogłoszenia tego kościoła zaszczytnym tytułem „bazyliki mniejszej”. Miało to miejsce dokładnie 14 czerwca 2019 r., za co już dziękowaliśmy dobremu Bogu w niedzielę 9 czerwca br. Ten honorowy tytuł przenosi nas do stolicy chrześcijaństwa, do Rzymu, który cieszy się „bazylikami większymi”, czyli papieskimi, a od dwóch wieków utarł się zwyczaj, by szczególnie ważne świątynie na całym świecie mogły uczestniczyć w duchowych przywilejach centralnych świątyń papieskich. Wdzięczność za ten ważny akt życzliwości Stolicy Apostolskiej, przyznający tytuł „bazyliki mniejszej” naszemu rudzkiemu kościołowi przez Ojca Świętego Benedykta XVI będziemy ponawiać w patronalną uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystą sumę sprawował będzie nasz Arcybiskup-Metropolita Wiktor Skworc wraz z biskupami naszej metropolii, kapłanami oraz osobami życia konsekrowanego w towarzystwie naszych Drogich Pielgrzymów, nawiedzających to czcigodne Sanktuarium. W tym wszystkim uwielbiony będzie nade wszystko Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, Dawca wszelkich łask. On nas zaprasza i gromadzi, byśmy umacniali się w czynieniu dobra na ziemi, którą powierzył nam Stwórca. Drogich Diecezjan, jak i wszystkich chętnych zachęcam do podjęcia z radością niniejszego zaproszenie, by w tym spotkaniu otwartym sercem zbliżyć się do tronu łaski dla naszego pokolenia.

Uroczysta Eucharystia sprawowana będzie o godz. 11.00 na dziedzińcu dawnego opactwa. Będzie ona połączona z poświęceniem ziół i kwiatów oraz zawierzeniem naszej metropolii opiece Matki Bożej Pokornej. Zapraszam też na nieszpory maryjne w bazylice o godz. 15.00.

Oczekując na spotkanie u naszej Matki Bożej Pokornej wszystkim zdążającym do naszego sanktuarium z serca błogosławię.
Gliwice, dnia 2 lipca 2019 r.
Wasz biskup
+ Jan Kopiec