W razie potrzeby informacji dotyczących konkursu udziela: Koordynator UTW przy Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, tel. 32 2959393 e-mail: adubiel@wsb.edu.pl