Dyrekcja Starego Opactwa w Rudach serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy JADWIGI MITKO-RUDŹ 
pt. CZUJNOŚĆ (instalacja graficzna i animacja)

Wernisaż: sobota, 25 września 2021 r. godz. 18:30
Skryptorium artystyczne w Starym Opactwie w Rudach (wejście przez dziedziniec)

W rzeczywistości, w której się poruszamy nieustannie doświadczamy doznań sensorycznych, przepływu informacji i przetwarzania sygnałów, które pobudzają system nerwowy wszystkich istot żywych. Bodźce zewnętrzne działając na tkanki systemu nerwowego, stają się powodem ich ciągłego drgania. W instalacji graficznej „Sygnały” punktem odniesienia stała się forma i funkcja, jaką pełni w mózgu splot połączeń synaptycznych, łączących komórki nerwowe. Synapsy stanowią miejsce przekazywania sygnałów i impulsów. Pulsujące, punktowe światło, grające główną rolę w cyklu „Sygnały”, stanowi artystyczną wizualizację nieuchwytnej tkanki, obnażającą enigmatycznei niedostępne naszym zmysłom struktury, dotyczące emocji, uczuć, doznań i zmysłów. Punktowe „rozjaśnienia” pełnią funkcję imitacji impulsów elektrycznych. Mogą być one również odczytane, jako zobrazowanie myśli, iluminacji i natchnień.

„Sygnały” są również przejawem mojej refleksji nad koniecznością chwilowego zatrzymania lub spowolnienia tempa życia. Wyrażają potrzebę uważności i świadomej percepcji, która pozwala doświadczać chwili obecnej.
W instalacji „Sygnały” możemy dostrzec dwa procesy. Z jednej strony zauważamy, iż materia światła wydobywa materię graficzną, z drugiej dostrzegamy, że światło unicestwia tę materialność.

O autorce wystawy

Jadwiga (Jagoda) Mitko-Rudź - absolwentka Instytutu Sztuki, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych. W 2005 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem ze specjalizacji grafika warsztatowa, pod kier. dr. hab. Jarosława Skutnika, prof. UŚ. Od 2018 roku doktorantka na macierzystej uczelni pod opieką artystyczno-naukową prof. dr. hab. Krzysztofa Kuli. Tworzy instalacje, obiekty, sztukę wideo oraz performance. Zajmuje się grafiką warsztatową oraz cyfrową. Członkini Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale w Krakowie oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 2019 roku kuratorka Galerii KLATKA na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Inicjatorka cyklu wystaw o nazwie „Kwestia czasu” oraz kuratorka trzech wystaw zbiorowych. W obszarze jej zainteresowań jest również praca arteterapeutyczna z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Mieszka w Katowicach.