Zarząd UTW w Rudach rozpoczął akcję "Znaczki na misje". Zbieramy znaczki pocztowe wycięte z kopert, kartek pocztowych i innych źródeł, zostaną one przekazane na misje. Znaczki nie powinny być oderwane z koperty, ale wycięte. Można je przekazywać w siedzibie UTW Rudy (Sołtysówka) w środy od 10:00 do 12:00. Całość akcji chcemy zakończyć przed Świętami Wielkanocnymi. Zarząd UTW Rudy.

Akcja została zakończona :)

Dziękujemy za przekazane znaczki.