Z inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudach, przy współudziale Nadleśnictwa Rudy oraz Firmy "Dedol" w dniu 08.10.2022 prowadzona będzie zbiórka zużytego sprzętu AGD. Wszystkie osoby, które dostarczą taki sprzęt otrzymają w zamian sadzonkę drzewa. Sadzonki sponsoruje Nadleśnictwo Rudy. Dostarczony sprzęt musi być kompletny np. lodówki z agregatami.
Tak wiec zapraszamy wszystkich w dniu 08.10.2022 na teren siedziby Firmy "Dedol" przy ulicy Cegielskiej w Rudach w godzinach od 9.00 do 12.00 ze zużytym sprzętem.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rudach
Nadleśnictwo Rudy
Firma : "Dedol"