W imieniu zarządu LKS Buk Rudy przypominamy i pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych kibiców, działaczy, zawodników i wszystkich ludzi związanych z rudzką piłką na coroczne zebranie podsumowujące miniony rok. Zebranie sprawozdawcze odbędzie się w sobotę 19 stycznia o godzinie 16:00 w klubowej kawiarence. Podczas tego spotkania zostaną przedstawione sprawozdania sekcji piłkarskiej oraz sekcji SKATA za ubiegły rok, a także przedstawione zostaną plany na najbliższy rok. Dla wszystkich, którzy widzą dobre strony, ale także mankamenty naszego klubu będzie to także okazja do dyskusji i możliwość przedstawienia swoich pomysłów, które w przyszłości jeszcze bardziej mogą poprawić funkcjonowanie naszej działalności.

Serdecznie zapraszamy!