ZAWIADOMIENIE

Informuje się mieszkańców Rud, że

CZWARTEK 26 WRZEŚNIA O GODZ. 17.30 W SZKOLE PODSTAWOWEJ ( mała sala gimnastyczna ) odbędzie się Zebranie Wiejskie

Proponowany program zebrania :

- OTWARCIE ZEBRANIA I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI
- PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020
- SPRAWY BIEŻĄCE, WNIOSKI
- ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA

W PRZYPADKU BRAKU KWORUM
( 20 % UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA )
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE O GODZ. 17.45