Z głębokim smutkiem informujemy, że w sobotę, 21 października o godzinie 7:00, doszło do pożaru plebanii parafii św. Mikołaja w Kozłowie, w wyniku którego straciliśmy kapłana, księdza Andrzeja Wandzela. To tragiczna strata dla naszej wspólnoty. Ksiądz Andrzej Wandzel pełnił funkcję wikariusza w naszej parafii w latach 1993–1997. Był duszpasterzem o wielkim sercu, a jego oddanie w służbie Bogu i ludziom, ciepła osobowość oraz mądrość pozostawiły trwałe ślady w sercach wielu parafian. Był nie tylko duchowym przewodnikiem, ale także przyjacielem i wsparciem dla wielu z nas. Teraz, gdy musimy pożegnać księdza Andrzeja w tak tragicznych okolicznościach, serdecznie prosimy o modlitwę za jego duszę. Niech nasze wspólne modlitwy pomogą mu znaleźć wieczny spokój i przyniosą pociechę w tym trudnym czasie.

 Szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej zostaną ogłoszone wkrótce. Prosimy o wsparcie w modlitwach i jedność w obliczu tego smutku. Ksiądz Andrzej Wandzel pozostanie na zawsze w naszych sercach jako niezapomniany kapłan i przyjaciel. Niech spoczywa w wiecznym pokoju.

Urodził się 18 listopada 1968 r. w Katowicach, pochodzi z par. pw. NMP Wspomoże-nia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1993 r. w Gliwicach. Pełnione funkcje: wikariusz: Rudy, Wniebowzięcia NMP (1993-1997); Lubecko, Wniebowzięcia NMP (1997-2000); Bytom-Miechowice, Bożego Ciała (2000-2002); Zabrze-Mikulczyce, św. Wawrzyńca (2002-2006); Bytom-Miechowice, Krzyża Świętego (2006-2008); Pyskowice, Nawrócenia św. Pawła (2008-2009); Mia-steczko Śląskie, Wniebowzięcia NMP (2009-2013); Tarnowskie Góry-Repty Śląskie, św. Mikołaja (2013- 2023).  Parafia Św. Mikołaja, Kozłów. Administrator Parafii  (od 2023-09-01).