Ks. Bronisław Kwapisz

urodził się 27.08.1939 r. w Pińczowie, województwo świętokrzyskie, w rodzinie Wincentego i Anieli zd. Gniada. W rodzinnej miejscowości ukończył Szkołę Podstawową, a następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie. Bezpośrednio po maturze w 1958 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. 

Święcenia kapłańskie otrzymał 23.06.1963 r. w Opolu z rąk bp. Franciszka Jopa.

Pełnione funkcje: wikariusz: Grzędzin, św. Ap. Piotra i Pawła (1963-1964); Gliwice-Wójtowa Wieś, św. Antoniego (1964-1965); Bytom-Bobrek, Świętej Rodziny (1965-1966); Rudy, Wniebowzięcia NMP (1966-1967); Toszek, św. Katarzyny Aleksandryjskiej (1967-1969). W 1969 r. wyjechał na misje do Brazylii; kapłan diecezji Cornrlio Procopio – Brazylia (1969-2008); po powrocie do Polski zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu; emeryt (2008-2021).

Zmarł 29 lipca 2021 r. Pogrzeb odbył się w poniedziałek, 02.08.2021 r. w kościele parafialnym pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie.