Miał 80 lat. Był emerytowanym proboszczem parafii św. Marcina w Stanicy.

Ksiądz Józef Ryborz urodził się 21 sierpnia 1941 roku w Dobrzeniu Wielkim, święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1965 roku w Opolu.

W czasie swojego długiego kapłańskiego życia pełnił funkcje wikariusza w parafiach: św. Filipa i św. Jakuba w Rogowie Opolskim (1965-1969), św. Rocha w Starych Budkowicach (1969-1972), Nawiedzenia NMP w Łączniku (1972-1973) i św. Bartłomieja w Smolnicy (1973-1977).

Od 1977 roku był administratorem, a od 1978 roku proboszczem parafii św. Marcina w Stanicy. Po przejściu na emeryturę w 2012 roku zamieszkał w Domu Kapłana w Wiśniczach. Śp. ks. Józef Ryborz zmarł we wtorek 9 sierpnia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w parafii św. Marcina w Stanicy. Program:

Eksporta w czwartek 11 sierpnia o 18.00 i okazja do modlitwy przy trumnie do 21.00;

Pogrzeb w piątek 12 sierpnia o 13.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie...