Księża otrzymali dzisiaj z rąk bp. Andrzeja Iwaneckiego dekrety kierujące ich do pracy w nowych parafiach lub do objęcia nowych funkcji w diecezji. Nominacja nastąpiła również w Rudach - ks. Piotr Kwaśniok, wikary parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy, został mianowany dyrektorem zarządzającym Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego. Obecny dyrektor tego ośrodka ks. dziekan Jan Rosiek pozostaje na swoim stanowisku jako dyrektor generalny. 

Spotkanie odbyło się po południu w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Podajemy zmiany personalne w diecezji, dotyczące również przejścia na emeryturę, oraz nominacje neoprezbiterów, którzy dekrety kierujące ich do pierwszych parafii otrzymali w dniu święceń kapłańskich.

Przejścia na emeryturę:

ks. Roman Grajczyk, proboszcz parafii św. Katarzyny w Tarnowskich Górach-Lasowicach,
ks. Lucjan Kolorz, proboszcz parafii św. Jakuba w Lubszy,
ks. Antoni Zając, proboszcz parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu-Steblowie.

Odwołania z funkcji administratorów parafii:

ks. Janusz Czenczek - parafia św. Katarzyny w Pawonkowie,
ks. Leszek Skorupa - parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie, pozostanie wikarym tej parafii.

Przeniesienia i nominacje proboszczów:

ks. Rudolf Badura - mianowany proboszczem parafii św. Jakuba w Lubszy,
ks. Wojciech Cisek - wikary parafii Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach mianowany proboszczem parafii św. Katarzyny w Pawonkowie,
ks. Rafał Grunert - wikary parafii św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze mianowany proboszczem parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu-Steblowie,
ks. Krzysztof Grzegorczyk - wikary parafii Matki Boskiej Piekarskiej - Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach-Opatowicach mianowany proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie,
ks. Mirosław Potocki - wikary parafii św. Jana Chrzciciela w Gliwicach-Żernikach mianowany proboszczem parafii św. Jadwigi w Ziemięcicach,
ks. Sławomir Tomik - mianowany proboszczem parafii św. Katarzyny w Tarnowskich Górach-Lasowicach.

Zmiany wśród wikariuszy:

Ks. Mateusz Batóg – mianowany wikariuszem parafii Matki Boskiej Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach-Opatowicach
Ks. Wojciech Kiełkowski – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Mikołaja w Lublińcu, skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Ks. Zbigniew Kociubiak – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy, mianowany wikariuszem parafii Św. Józefa w Kaletach-Jędrysku
Ks. Marek Konowol – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim, mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy
Ks. Łukasz Krawiec – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Franciszka w Zabrzu, mianowany wikariuszem parafii Św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze
Ks. Piotr Kwaśniok – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy, mianowany Dyrektorem Zarządzającym Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach
Ks. Paweł Łukaszyk – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Anny w Gliwicach-Łabędach, mianowany wikariuszem parafii Św. Anny w Zabrzu
Ks. Robert Maszczyk – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, mianowany wikariuszem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Gliwicach-Trynku
Ks. Krzysztof Ochab – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Józefa w Kaletach-Jędrysku, mianowany wikariuszem parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach
Ks. Andrzej Staniek – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze, mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
Ks. Piotr Torbus – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Anny w Zabrzu, mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Gliwicach
Ks. Damian Trojan – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, mianowany wikariuszem parafii Św. Anny w Gliwicach-Łabędach
Ks. Mariusz Woźniak – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Anny w Gliwicach-Łabędach, mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
Ks. Grzegorz Woźnica – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Gliwicach-Trynku, skierowany na urlop

Po święceniach prezbiteratu dekrety od biskupów odebrali także neoprezbiterzy:

Ks. Michał Brzezina – mianowany wikariuszem parafii Św. Mikołaja w Lublińcu
Ks. Patryk Gawłowski – mianowany wikariuszem parafii Znalezienia Krzyża Świętego i Św. Katarzyny w Rusinowicach
Ks. Paweł Korlaga – mianowany wikariuszem parafii Św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze
Ks. Paweł Kaczmarczyk – mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy
Ks. Marcin Maciejczyk – mianowany wikariuszem parafii Św. Anny w Gliwicach-Łabędach
Ks. Adam Pietrowski – mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim
Ks. Zbigniew Śniechota – mianowany wikariuszem parafii Św. Franciszka w Zabrzu